Hızlı yardım

The knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in.

 Category: Sık Sorulan Sorular

Articles in this Category

Cevap Teslim Süresi Kaç Gündür?
NOT: 11 Ocak 2003 Cumartesi günü  24990 Sayılı Resmi Gazete duyurularında Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7 inci maddesi: Dilek ve şikayetleri konusunda yetkili maka...